รองผู้ว่าเชียงใหม่ นฤมล เปิดโครงการสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อม ผู้ประสานงาน ตามโครงการ ขับเคลื่อนสังคม น่าอยู่แบบองค์รวม ประจำปี ๒๕๕๔
ในวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ.ห้องดอยหลวง ชั้น ๒๔ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โดยมี  นาง นฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน  ดร.สิทธินัฐ  ประพุทธนิติสาน
คณบดีคณะสังคาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรแนะนำการเตรียมพร้อมการทำงานโครงการ แก่ แกนนำ  ๖ พื้นที่นำร่อง
ซี่งประกอบด้วย
00
ตำบล วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ตำบลเชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่
ตำบล ท่ากว้าง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
ตำบล ห้วยแก้ว  อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ตำบลบ้านจันทร์  อ.กัลยานิมิตร 

ทั้งนี้ เพื่อทำการชี้แจงกำหนดแนวทาง ในการขับเคลือน โครงการ ก่อนที่จะส่ง เจ้าหน้า คณะกรรมการ ประสาน ความร่วมมือ
ในพื้นที่ต่อไป

999

777
ดร. สิทธินัฐ  ประพุทธนิติสาร   คณะบดี คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
99
คุณ  นฤมล  ปาลวัฒน์   รองผู้ว่าราชการ จังหวัด เชียงใหม่

222

99

ข่าวจาก มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
www.muslimchiangmai.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: