จังหวัดเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์มช. และชุมชนบ้านวัดเกต ร่วมพูดคุย สร้างชุมชนแบบองค์ร่วม

ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
จังหวัดเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์มช. และชุมชนบ้านวัดเกต ร่วมพูดคุย สร้างชุมชนแบบองค์ร่วม

เมื่อวันที่ ๙  มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ี พิพธภัณฑ์ วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับแกนนำ ในชุมชม โดย จังหวัด เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เมืองน่าอยู่แบบองค์รวม โดยมีการคัดเลือก ๖ ชุมชนในจังหวัด เชียงใหม่  และ ชุมชนวัดเกตเป็น ๑ ใน หก ของชุมชน โดยมี อาจารย์ สิทธินัฐ   คณะบดีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาเชียงใหม่ เป็นประธานในการ พูดคุย โดยพอสรุปได้ว่า การพัฒนา ที่ผ่านมามักจะเป็นการพัฒนา จากบนสู่ล่าง หมายถึง จากส่วนกลาง ภาครัฐสู่้ประชาชน อยากจะสร้างแนวคิด ให้ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้ คิด ได้จัดการชุมชนด้วยตนเอง มีแผนแม่บทของชุมชนเอง และภาครัฐ เป็นผู้สนับสนุน โดยการสร้างทีม รวมทีมให้เป็น หนึ่งเีดียว โดย อาจมี ในส่วนของภาครัฐ อาทิ พัฒนาชุมชนเทศบาล วัฒนธรรม แม่โจ้ มช. มาร่วมคิด กับชุมชน โดยมีชุมชน เป็นทีมทำงาน  ซึ่ง รายละเอียด ต่าง ๆ ในการ ทำงาน อย่างไรนั้น ทาง คณะทำงาน โครงการได้เสนอ ให้ชุมชน คัดเลือกแกนนำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๗  มีนาคม นี้  ที่ โรงแรมดวงตะวัน เซนทรา เชียงใหม  และค่อย ขับเคลื่อนการทำงานในชุมชนต่อไปข่าวจาก
http://muslimchiangmai.net

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: