กก.อิสลามเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่กำลังพลเรื๋องศาสนา กับ ทหารที่จะลงสู่ ๓จังหวัดชายแดนใต้

กก.อิสลามเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่กำลังพลเรื๋องศาสนา กับ ทหารที่จะลงสู่ ๓จังหวัดชายแดนใต้

๙ มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  น. ที่ค่ายพิชิต ปรีชากากร  กองพัน ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗   พ.ท. ชายแดน กฤษณสุวรรณ
ผบ.กองพัน ได้จัดให้มี การอบรมความรู้ความ เข้าใจ แก่กำลังพล ที่จะไปประจำการในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้  ในเรื่อง ของ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภาษายาวี  ทั้งนี้ ได้ เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้  มี อ.ซอและห์ แสวงศิริผลวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาอิสลาม  คุณราชวรา  อับดุลย์บุตร ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษายาวี โดยมีน.ท.สมคิด  ลัทธิศักดิ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะ  พ.ต. ธนารักษ์  พรหมสิทธิ์  รองผู้บังคับกองพัน ให้การต้อนรับ

รายงานข่าว นายชุมพล  ศรีสมบัติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: