Archive for February, 2011

February 2, 2011

ประมวลภาพผู้ว่าราชาการเชียงใหม่เยี่ยม รร.จิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

ประมวลภาพผู้ว่าราชาการเชียงใหม่เยี่ยม รร.จิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น.วันที่ ๑ กพ. ๕๔ มล.ปนัดดา ดิสกุล ผวจ.เชียงใหม่ เยี่ยมพี่น้องมุสลิม ในเชียงใหม่ โดย ใช้สถานที่ รร.จิตต์ภักดี เป็นที่พบปะ ครั้งนี้ ท่านอีหม่ามศุภมิตร ฟูอนันต์ อีหมมัสยิดอัต-ตักวา กล่าวต้อนรับ และมีแกนนำสำคัญ ของพี่น้องมุสลิม ให้การต้อนรับ  การมาเยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องมุสลิมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแกนนำและพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ หาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในโอกาสต่อไป ท่านได้กล่าวกับพี่น้องมุสลิม ที่มาต้อนรับในครั้งนี้ ท่านพร้อมที่จะรับเชิญ และยินดีที่ร่วมในกิจกรรมของพี่น้องมุสลิมด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง  จากนั้น ท่าน  ได้มอบ เงิน จำนวนหนี่ง ให้กับ รร. จิตต์ภักดี เพื่อใช้จ่ายในโรงเรียนต่อไปทั้งนี้ มีนายสมเพชร วัฒนทรัพย์ นายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน และร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชาการจังหวัดกิจการของ


read more »

Advertisements