มัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่ต้อนรับ คณะครูอิสลามศีกษา จ.สงขลา


มัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่ต้อนรับ คณะครูอิสลามศีกษา จ.สงขลา

สมาคมครูอิสลามศึกษาจังหวัดสงขลาโดยนายเชต          ซาหีมซา นายกสมาคมครูอิสลามศึกษาจังหวัดสงขลาพาคณะครูอิสลามศึกษาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน

โดยมีประสงค์จะมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจิตภักดี ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและดูงานในชุมชนมุสลิมอัต-ตักวา เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุวัฒนธรรม    เพื่อทำให้คณะครูได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานวันที่  15 มกราคม  พ.ศ.  2554  ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น.  โดยมีคณะที่ร่วมกิจกรรม จำนวน  52  คน  ทั้งนี้มี นายชุมพล  ศรีสมบัติ กรรมการมัสยิดอัต-ตักวาและคณะกรรมการให้การต้อนรับ  โดยมีกำหนดการดังนี้

 

 

15  มกราคม  2554

08.00-08.30     เจ้าภาพกล่าวต้อนรับ  และบอกประวัติความเป็นมาของชุมชน

08.30-09.00     นายกสมาคมครูอิสลามศึกษา  จ.สงขลากล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก

09.00-11.00    ศึกษดูงานการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจิตภักดี และศึกษาการบริหารจัดการ ของมัสยิดอัตตักวาและชุมชนในด้านการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุ  วัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

รายงาน/ภาพ โดย

นาุยชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: