พรางกูร วงค์ลือเกียติ ประธาน กก.อิสลามเชียงใหม่ ร่วมงาน รร.จิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา

พรางกูร วงค์ลือเกียติ ประธาน กก.อิสลามเชียงใหม่ ร่วมงาน รร.จิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 53  นายพรางกูร วงค์ลือเกียติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ใหม่ ร่วมงานร่วมน้ำใจสู่จิตต์ภักดี ครั้งที่ ๑๘ ณ.โรงเรียนจิตต์ภักดีมัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่ โดยท่านได้กล่าวให้โอวาทในเรื่องของความสำคัญของการศึกษาอิสลาม แก่บรรดาเยาวชนของ นักเรียน พร้อมทั้งได้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน ผ่านไปยังท่านอีหม่ามศุภมิตร ฟูอนันต์ อีหม่ามและผู้อำนวยการโรงเรียน


โรงเรียนจิตต์ภักดี ของมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกในภาคเหนือ ซึ่งทำการสอนวิชาการด้านศาสนาอิสลามมาร่วม เกือบ ๔๐ ปี ผลิตบุคคลลากร ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศาสนา เข้ารับใช้สังคมมุสลิมเกือบทั่วประเทศ การจัดงานครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๑๘ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ของโรงเรียน เนื่องจากเด็กเยาวชนที่มาเรียนอยู่ที่นี่ ทางมัสยิด เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าอาหาร ที่พัก ซึ่งมีคณจารย์นักเรียนและบุคคลากรที่ทางมัสยิดต้องรับผิดชอบกว่า ๑๔๐ การจัดงานจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น


ชมภาพและบรรยากาศในงานรวมน้ำใจสู่จิตต์ภักดี ครั้งที่ ๑๘  วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๓


รายงานโดย  นายชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: