บรรยากาศวันเด็มมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ ปี 54

บรรยากาศการจัดงานวันเด็กที

่มัสยิด อัต-ตักวาเชียงใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ สถานที่จัดงาน โรงเรียนจิตต์ภักดี เชียงใหม่ พี่น้องมุสลิม ทั่วเชียงใหม่ และพี่น้องต่างศาสนิก ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ หนึ่งพัน คน อาหารการกิน เพรียบพร้อม ของรางวัลได้รับอนุคราะห์จากผู้ใหญ๋ใจดีมากมาย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์


ขอบ คุณ  ธนาคารออมสิน ภาค  ๘  เชียงใหม่   คุณบิลาล คณะบุคคลโปลิเคม  บิ๊กซี เชียงใหม่ ชิชางคอมพิวเตอร์ เชียงใหม่  คุณพูนสวัสดิ วรวัลย์ หัวหน้ากลุ่มช้างงาน  คุณพรางกุร วงค์ลือเกียรติ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่  คุณวิภาวัลย์  วรพุทธิพงค์  รองประธานหอการค้า  คุณชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาล นครเชียงใหม่  คุณพรชัย จินวเสถียร  คุณราม  พงษพฤษฑล  คุณเดชา  ยิ่งรักสกุลชัย  คุณไพศาล สุธรรมวิทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ คุณบวร ศรีเปารยะ ประธานสาขา ๕๕ พรรค์ประชาธิปัตย์  มูลนิธไทยยับ  บริษัทนิ่มซี่เซ้ง  คณะบุคคล สัปปุรุษ์ ทุกมัสยิด และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  และขออภัย ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า อัลลอฮฺ (ซูบฮาฯ) จงอำนวยพร ให้ท่านได้รับความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า  อามีน

รายงานภาพโดย  นายชุมพล  ศรีสมบัติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: