ตัวแทน มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ ซาอุดี้อารเบียเยือน รร.จิตต์ภักดีเชียงใหม่


ตัวแทน มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ ซาอุดี้อารเบีย เยือน รร.จิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๓  เวลา ๙.๓๐  น. เช็คฯฟาฮัด  อัลมุซาอัด และ เช็คฯ อาลี ซามุฮฺ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอิสลาม มาดีนะห์ ประเทศซาอุดี อาราเบีย พร้อมด้วย  ดร.มะรอนิง  สาแลมิง หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ฯ  เดินทางมาเยือน โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักสูตร และการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อยกวิทยะฐานะหรือรับรองหลักสูตรเพื่อให้ได้มารตฐาน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ  พร้อมกันนั้น ก็ได้ทำการทดสอบนักเรียน จำนวน ๘ คน เพื่อคัดเลือก ไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์   โดยมี อีหม่ามศุภมิตร  ฟูอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์มุฮัมหมัด บินต่วน  อาจารย์ชาญชัย ศรีสมบัติ  คณะกรรมการมัสยิดอัต-ตักวา คณะครูให้การต้อนรับ


เซ็นสมุดเยี่ยม ของ โรงเรียน


เช็คฯ  ฟาฮัด อัลมุซาอัด

ร่วมทานอาหารเช้า

คณะกรรมการและคณะครูร่วมกันต้อนรับ

จากซ้ายเช็คฯ ดร.อาลี ซามุฮฺ   และ ดร.มะรอนิง แสแลมิง

ภาพและข่าวโดย
ชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: