July 12, 2011

องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ สสม.เหนือ ขับเคลือนงานผู้สูงอายุภาคเหนือ

องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ สสม.เหนือ ขับเคลือนงานผู้สูงอายุภาคเหนือ

วันที่ ๔ กค. ๕๔ องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาร่วมกับ สสม.เหนือ ขับเคลือนโครงการพัฒนากลไกและบุคคลกรด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมภาคเหนือ โดยเชิญแกนนำพื้นท่ี ๑๐ ชุมชน ปรึกษาหารือ ในการทำงานร่วมกัน โดย จะจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ศาสนธรรม เพื่อให้อาสาสมัครผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม มีความรู้ความเข้าใจ ในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาน ตลอดจนมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้านและการให้ปรึกษาด้านจิตวิญญาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ตลาดจนกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมอย่างต่อเนื่อง..อินชาอัลลอฮฺ
บยย Continue reading

July 12, 2011

กรมการปกครอง จัด โครงการสัมนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั่วประเทศที่เชียงใหม่

กรมการปกครอง จัด โครงการสัมนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั่วประเทศที่เชียงใหม่

ยยย Continue reading

July 12, 2011

ภาพบรรยากาศงานพบปะมุสลิมมะฺฮฺ ครั้งที่ ๗ จังหวัดปัตตานี ๕๔

ภาพบรรยากาศงานพบปะมุสลิมมะฺฮฺ ครั้งที่ ๗ จังหวัดปัตตานี

ภาพคัดลอกมาจาก

โดย Sainurdin Nima

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.116180451807928.22921.100002479200815

ววว
มุสลิมมะฮฺ เอกภาพของประชาชาติ  วันที่ ๙-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔  ณ.สนามกีฬาอบจ.ปัตตานี จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ วิทยาลัยอิสลามศึกษาปัตตานี  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และชมรมสตรีมุสลิมปัตตานี งานนี้มีกลุ่มสตรี จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานจำนวน ๖ คน นำโดย คุณวิจิตรา  สุจริต  แห่งเครือข่ายมุสลิมมะฮฺเชียงใหม่ โดยมีสตรีทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ ร่วม หนึ่งหมื่นห้าพันคน  อินชาอัลลอฮฺ สมแล้ว “มุสลิมมะฮฺเอกภาพของประชาชาติมุสลิม” Continue reading

April 12, 2011

แถลงการณ์ของสำนักจุฬาราชมนตรี

แถลงการณ์ของสำนักจุฬาราชมนตรี

อาการของท่านจุฬาราชมนตรีล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้้้้ว่า ท่านสามารถรับประทานอาหารอ่อนได้แล้ว และท่านมีความห่วงใยเรื่องนำท่วมภาคใต้เป็นอย่างมากโดยได้เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบและได้มอบหมายงานเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

March 22, 2011

รองผู้ว่าเชียงใหม่ นฤมล เปิดโครงการสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อม ผู้ประสานงาน ตามโครงการ ขับเคลื่อนสังคม น่าอยู่แบบองค์รวม ประจำปี ๒๕๕๔
ในวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ.ห้องดอยหลวง ชั้น ๒๔ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โดยมี  นาง นฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน  ดร.สิทธินัฐ  ประพุทธนิติสาน
คณบดีคณะสังคาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรแนะนำการเตรียมพร้อมการทำงานโครงการ แก่ แกนนำ  ๖ พื้นที่นำร่อง
ซี่งประกอบด้วย
00
March 9, 2011

โต๊จีนยูนนาน งานแต่งงาน ของพี่น้องมุสลิมที่เชียงใหม่

ทานอาหารโต๊จีนยูนนาน งานแต่งงาน ของพี่น้องมุสลิมที่เชียงใหม่

ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแต่งงานของลูกสาวท่านอีหม่ามสมชาย เชิงคำ อีหม่ามแห่งมัสยิดไทเป ใต้หวัน ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านเคยสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนจิตต์ภักดีของมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่วันนี้ ลูก ๆ เป็นหนุ่มเป็นสาวกัน แล้ว ก็แยกย้าย ออกเรือน กัน ไป หมดห่วง สมหวัง  ของพ่อแม่  ส่วนชีวิต หลังจากนี้ จะดำเนินต่อไปยังไงก็อยู่ที่สองคน ที่ต้องเริ่มปรับตัว พร้อม ๆ กันทั้งฝ่าย ในการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือการให้อภัย และอดทน สองคำนี้ น่าจะเป็นหลักในการครองเรือนไ้ด้ดีที่สุด
Continue reading

March 9, 2011

จังหวัดเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์มช. และชุมชนบ้านวัดเกต ร่วมพูดคุย สร้างชุมชนแบบองค์ร่วม

ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
จังหวัดเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์มช. และชุมชนบ้านวัดเกต ร่วมพูดคุย สร้างชุมชนแบบองค์ร่วม

เมื่อวันที่ ๙  มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ี พิพธภัณฑ์ วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับแกนนำ ในชุมชม โดย จังหวัด เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เมืองน่าอยู่แบบองค์รวม โดยมีการคัดเลือก ๖ ชุมชนในจังหวัด เชียงใหม่  และ ชุมชนวัดเกตเป็น ๑ ใน หก ของชุมชน โดยมี อาจารย์ สิทธินัฐ   คณะบดีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาเชียงใหม่ เป็นประธานในการ พูดคุย โดยพอสรุปได้ว่า การพัฒนา ที่ผ่านมามักจะเป็นการพัฒนา จากบนสู่ล่าง หมายถึง จากส่วนกลาง ภาครัฐสู่้ประชาชน อยากจะสร้างแนวคิด ให้ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้ คิด ได้จัดการชุมชนด้วยตนเอง มีแผนแม่บทของชุมชนเอง และภาครัฐ เป็นผู้สนับสนุน โดยการสร้างทีม รวมทีมให้เป็น หนึ่งเีดียว โดย อาจมี ในส่วนของภาครัฐ อาทิ พัฒนาชุมชนเทศบาล วัฒนธรรม แม่โจ้ มช. มาร่วมคิด กับชุมชน โดยมีชุมชน เป็นทีมทำงาน  ซึ่ง รายละเอียด ต่าง ๆ ในการ ทำงาน อย่างไรนั้น ทาง คณะทำงาน โครงการได้เสนอ ให้ชุมชน คัดเลือกแกนนำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๗  มีนาคม นี้  ที่ โรงแรมดวงตะวัน เซนทรา เชียงใหม  และค่อย ขับเคลื่อนการทำงานในชุมชนต่อไป


Continue reading

March 9, 2011

กก.อิสลามเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่กำลังพลเรื๋องศาสนา กับ ทหารที่จะลงสู่ ๓จังหวัดชายแดนใต้

กก.อิสลามเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่กำลังพลเรื๋องศาสนา กับ ทหารที่จะลงสู่ ๓จังหวัดชายแดนใต้

๙ มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐  น. ที่ค่ายพิชิต ปรีชากากร  กองพัน ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗   พ.ท. ชายแดน กฤษณสุวรรณ
ผบ.กองพัน ได้จัดให้มี การอบรมความรู้ความ เข้าใจ แก่กำลังพล ที่จะไปประจำการในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้  ในเรื่อง ของ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภาษายาวี  ทั้งนี้ ได้ เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้  มี อ.ซอและห์ แสวงศิริผลวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาอิสลาม  คุณราชวรา  อับดุลย์บุตร ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษายาวี โดยมีน.ท.สมคิด  ลัทธิศักดิ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะ  พ.ต. ธนารักษ์  พรหมสิทธิ์  รองผู้บังคับกองพัน ให้การต้อนรับ
Continue reading

February 2, 2011

ประมวลภาพผู้ว่าราชาการเชียงใหม่เยี่ยม รร.จิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

ประมวลภาพผู้ว่าราชาการเชียงใหม่เยี่ยม รร.จิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น.วันที่ ๑ กพ. ๕๔ มล.ปนัดดา ดิสกุล ผวจ.เชียงใหม่ เยี่ยมพี่น้องมุสลิม ในเชียงใหม่ โดย ใช้สถานที่ รร.จิตต์ภักดี เป็นที่พบปะ ครั้งนี้ ท่านอีหม่ามศุภมิตร ฟูอนันต์ อีหมมัสยิดอัต-ตักวา กล่าวต้อนรับ และมีแกนนำสำคัญ ของพี่น้องมุสลิม ให้การต้อนรับ  การมาเยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องมุสลิมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแกนนำและพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ หาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในโอกาสต่อไป ท่านได้กล่าวกับพี่น้องมุสลิม ที่มาต้อนรับในครั้งนี้ ท่านพร้อมที่จะรับเชิญ และยินดีที่ร่วมในกิจกรรมของพี่น้องมุสลิมด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง  จากนั้น ท่าน  ได้มอบ เงิน จำนวนหนี่ง ให้กับ รร. จิตต์ภักดี เพื่อใช้จ่ายในโรงเรียนต่อไปทั้งนี้ มีนายสมเพชร วัฒนทรัพย์ นายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน และร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชาการจังหวัดกิจการของ


Continue reading

January 31, 2011

เชิญร่วมบริจาคโครงการซือที่ดินวะกัฟมัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

 “ และพวกเจ้าจงบริจาคส่วนหนึ่งจาก สิ่งที่เราประทานให้เป็นปัจจัยดำรงชีพแก่พวกเจ้า
ก่อนที่ความตายจะเกิดขึ้นแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ในหมู่พวกเจ้า เมื่อนั้นแหละเขาจะพร่ำรำพันว่า

โอ้ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ หากพระองค์ผ่อนผันยืดเวลาให้แก่ข้าพระองค์อีกเพียงเล็กน้อย

ข้าพระองค์จะบริจาคทาน และจะเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้มีคุณธรรม ”

บทอัลมุนาฟิกูน โองการที่ 10

Continue reading